Chương trình Flash sale tháng 6

Thời gian: 10-12/06, 16-18/06, 23-24/06, 29-30/06 Giảm thêm 3% học phí cho học viên đăng ký 03,04 khóa Giảm thêm 5% học phí cho học viên đăng ký 05 khóa LƯU