Advanced Intermediate (6.5-7.0+)

Trở thành cao thủ IELTS qua việc hoàn thiện bộ kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, luyện đề chuyên sâu để chinh phục mục tiêu 7.0 IELTS.

Upper Intermediate (5.0-6.5+)

Khóa học Upper Intermediate IELTS bổ sung lượng từ vựng phong phú và tập trung cải thiện 2 kỹ năng Viết – Nói giúp bạn chinh phục 6.5 IELTS.

Intermediate (3.5-5.0+)

Khóa học Intermediate trau dồi thêm nền tảng tiếng Anh, làm quen và ôn luyện IELTS, khoá học tập trung chủ yếu vào 2 kỹ năng Nghe – Đọc.

Pre IELTS (0-3.5+)

Khóa học Pre IELTS cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về IELTS. Xây dựng nền tảng 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Speed Up Course

Khóa học dành cho học viên mức độ sơ cấp về tiếng Anh mong muốn hoàn thiện các kiến thức căn bản 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc –

Communication Course

Khóa học Tiếng Anh giao tiếp dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm, tập trung chuyên sâu kỹ năng Nghe – Nói.